DOKUMENTY

Dokumentacja ze Zjazdów - 2018

XXIX Zjazd KUM - ASzWoj

Protokół z XXIX Zjazdu KUM w Warszawie:

Protokół - XXIX Zjazd KUM

Uchwała ws. zatwierdzenia logotypu KUM:

Uchwała nr 1/2018 KUM ws. zatwierdzenia logotypu KUM

Załącznik do Uchwały nr 1/2018: Księga znaku Komisji Uczelni Mundurowych

Uchwała ws. ustalenia składki członkowskiej:

Uchwała nr 2/2018 KUM

Uchwała ws. wyznaczenia gospodarza XXX Zjazdu KUM:

Uchwała nr 3/2018 KUM

XXX Zjazd KUM - WWL UMed

Protokół z XXX Zjazdu KUM w Łodzi:

Protokół - XXX Zjazd KUM

Uchwała ws. nowelizacji Regulaminu Komisji Uczelni Mundurowych:

Uchwała nr 4/2018 KUM

Uchwała ws. włączenia Samorządu Wyższej Szkoły Policji:

Uchwała nr 5/2018 KUM

Uchwała ws. wyboru gospodarza XXXI Zjazdu KUM:

Uchwała nr 6/2018 KUM

XXXI Zjazd KUM - WAT

Protokół z XXXI Zjazdu KUM w Warszawie:

Protokół - XXXI Zjazd KUM

Uchwała ws. wyboru gospodarza XXXII Zjazdu KUM:

Uchwała nr 7/2018 KUM

XXXII Zjazd KUM - AMW

Protokół z XXXII Zjazdu KUM w Gdyni:

Protokół - XXXII Zjazd KUM

Uchwała ws. wyboru gospodarza XXXIII Zjazdu KUM:

Uchwała nr 8/2018 KUM

Dokumentacja ze Zjazdów - 2019

XXXIII Zjazd KUM - AWL

Protokół z XXXIII Zjazdu KUM we Wrocławiu:

Protokół - XXXIII Zjazd

Uchwała nr 1/2019:

Uchwała nr 1/2019 KUM

Uchwała nr 2/2019:

Uchwała nr 2/2019 KUM

Uchwała nr 4/2019:

Uchwała nr 4/2019 KUM

Dokumentacja ze Zjazdów - 2020

XXXVI Zjazd KUM - WAT

Protokół z XXXVI Zjazdu KUM w Warszawie:

Protokół - XXXIII Zjazd

Uchwała nr 1/2020:

Uchwała nr 1/2019 KUM

Uchwała nr 2/2020:

Uchwała nr 2/2019 KUM

XXXVII Zjazd KUM - AMW Gdynia

Protokół z XXXVII Zjazdu KUM w Gdyni:

Protokół - XXXIII Zjazd

Uchwała nr 1/2020:

Uchwała nr 1/2019 KUM

Uchwała nr 2/2020:

Uchwała nr 2/2019 KUM

XXXVIII Zjazd KUM Online

Protokół z XXXVIII Zjazdu KUM Online:

Protokół - XXXIII Zjazd

Uchwała nr 1/2020:

Uchwała nr 1/2019 KUM

XXXIX Zjazd KUM Online

Protokół z XXXIX Zjazdu KUM Online:

Protokół - XXXIII Zjazd

Dokumentacja ze Zjazdów - 2021

XL Zjazd KUM Online

Protokół z XL Zjazdu KUM Online:

Protokół - XXXIII Zjazd

XLI Zjazd KUM Online

Protokół z XLI Zjazdu KUM Online:

Link

Dokumentacja ogólna

Porozumienie Uczelni Mundurowych:

Porozumienie

Regulamin Komisji Uczelni Mundurowych:

Regulamin Komisji Uczelni Mundurowych

Księga znaku KUM:

Księga znaku Komisji Uczelni Mundurowych

Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019:

Zarządzenie

Załącznik