Kim jesteśmy?

Komisja Uczelni Mundurowych jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni wojskowych oraz uczelni służb państwowych. Stanowi jednocześnie komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - organu ustawowo reprezentującego wszystkich studentów w Polsce.

Prezydium

st. kpr. pchor. Mateusz Piechowski

Przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych

bsmt. pchor. Dawid Pianka

Wiceprzewodniczący ds. uczelni wojskowych

st. str. pchor. Sebastian Sowa

Wiceprzewodniczący ds. uczelni służb państwowych

ppor. Mateusz Parda

Sekretarz

st. kpr. pchor. Łukasz Makaryk

Członek Prezydium