IX Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych we Wrocławiu

W dniach 17 – 21 listopada 2010 r. odbył się IX Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowany przez Radę Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu.

Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczego, którego celem było podsumowanie działalności Komisji w czasie trwania kadencji 2009/2010, wybór nowych władz oraz dalsza współpraca przy realizacji postanowień KUM.

Organizatorzy IX Zjazdu zapewnili delegatom interesujący program zjazdu. Przed panelami dyskusyjnymi odbyło się oficjalne otwarcie zjazdu, w czasie którego obecne były władze wrocławskiej Alma Mater. Obrady KUM przeplatane były wyjazdem do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych na przejazd HUMMVEE, jazdą konną, a także zwiedzaniem Starego Miasta uwieńczonego wspaniałymi widokami ze szczytu Kościoła Św. Anny.
Podczas paneli dyskusyjnych poruszono wiele ważnych kwestii. Między innymi zostało wypracowane stanowisko w sprawie organizacji Szkolnictwa Wyższego w Policji. W związku z powyższym, na jubileuszowy X Zjazd KUM, który odbędzie się w Gdyni, zostanie zaproszony Pan Adam RAPACKI z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Podjęto pod dyskusję także temat studiowania podchorążych na drugim kierunku studiów.
W czasie zjazdu przygotowano harmonogram działań Komisji. Projekty przygotowane na kadencję 2010/2011 to:
• 2 Ogólnopolski Bal Podchorążych w Hali Arena w Poznaniu,
• 2 Zawody Sportowe Uczelni Mundurowych o Puchar Rektorów w Warszawie,
• Wybory Miss Uczelni Mundurowych 2011.
Delegaci wybrali jednogłośnie nowy logotyp, który reprezentuje wszystkie kolory mundurów wyjściowych noszonych przez studentów mundurowych.

Ostatnim etapem zjazdu było sprawozdanie z mijającej kadencji władz Komisji w wykonaniu byłego przewodniczącego pchor. Marcina FERTYKA (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie). Delegaci w głosowaniu tajnym udzielili absolutorium całemu ustępującemu Prezydium. Po głosowaniu należało już tylko wybrać nowe władze. Zgłoszono dwóch kandydatów na Przewodniczącego Komisji Uczelni Mundurowych:
• pchor. Marcin FERTYK (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie),
• pchor. Łukasz GLIŃSKI (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie).

Kandydaci zaprezentowali program działania i propozycje rozwoju Komisji. Debata przedwyborcza okazała się ciężką przeprawą dla kandydatów. Kierowane do nich pytania wymagały znajomości struktury organizacyjnej resortów nadzorujących wojskowe szkolnictwo wyższe, pomysłowości, w jaki sposób można pozyskać środki na realizację projektów.

Stosunkiem głosów 6-5 nowym Przewodniczącym został wybrany pchor. Łukasz GLIŃSKI (WAT). Wiceprzewodniczącym został pchor. Emil SARBIAN (WSOWL), zaś sekretarzem pchor. Piotr BIDZIŃSKI (AMW).
Zjazd uwieńczyło uczestnictwo w Balu Podchorążego przygotowanym przez Radę Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.