Studiuję na I roku studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Informacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Od pierwszego roku studiów jestem zaangażowany w pracę na rzecz społeczności akademickiej, a od 4 lat związany z Samorządem Studenckim. Wymagam dużo od siebie i od innych, lubię nowe wyzwania, Samorząd to moja pasja. 

Codziennie stawiam przed sobą nowe wyzwania. Przede wszystkim jednak staram się pomagać studentom, wspierając ich i służąc dobrą radą.