X Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Gdyni

X Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych został zorganizowany przez Prezydium Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej na terenie AMW w Gdyni.

W związku z jubileuszowym X Zjazdem Komisji Uczelni Mundurowych, w dniu 1 kwietnia 2011 r. pierwszy panel dyskusyjny miał podniosły charakter. Uroczystego otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący KUM st. kpr. pchor. Łukasz Gliński, po czym nastąpiło: powitalne przemówienie Przewodniczącej Prezydium Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej Aleksandry Rybarczyk. Po oficjalnym powitaniu, głos zabrali zaproszeni goście.

Pierwszy prelegent por. mar. Krzysztof Błonko przedstawił rys historyczny porozumienia oraz odniósł się do idei, będących determinantem formalizacji tej formy współpracy oraz integracji środowiska przedstawicieli kolektywu mundurowego. Wskazał wizję problemów i przedsięwzięć, które powinny zostać omówione i rozwiązane. Wymienił jako cele działalności min.: wprowadzenie systemu stypendialnego, zniwelowanie różnic w poszczególnych resortach, reformę emerytalną formacji mundurowych, wzmocnienie komisji branżowej KUM w Parlamencie Studentów RP oraz ustanowienie własnego budżetu. Nałożył nacisk na zewnętrzne kreowanie, Komisji jako monolitu.

Kolejny referent ppor. mar. Karol Sikorski – pierwszy Przewodniczący Porozumienia Uczelni Mundurowych po wspomnieniach z okresu działalności w Komisji, przedstawił pogląd na dalszą działalność w kierunku dopracowania istniejącego Regulaminu, delegowania przedstawicieli do tematycznej komisji sejmowej, studiów ITS czy programu nagród dla podchorążych.

Na zakończenie głos zabrał ppor. mar. Tomasz Skupień – były przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych. Wypowiedź poza aspektem historycznym, zachęcała do przedstawiania na forum autorskich projektów zmian przepisów odnoszących się nie tylko do studentów w mundurze, realizacji logotypu KUM, utworzenia strony internetowej Komisji oraz wydelegowania przedstawiciela do MON oraz MSWiA.