XVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Dęblinie

W dniach 13-16.03.2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbył się XVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych.

Uczestniczyli w nim:
Przewodniczący – pchor. Maciej ZOPPA
Wiceprzewodniczący – pchor. Piotr BARTOSIŃSKI
Sekretarz – pchor. Natalia SMOLARZ
oraz przedstawiciele Samorządów Studentów z poszczególnych uczelni mundurowych wchodzących w skład Komisji Uczelni Mundurowych.
XVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych, zapoczątkowano uroczystym spotkaniem w dniu 14 marca 2014 r. z władzami uczelni WSOSP, reprezentowanymi przez
• Prorektor ds. kształcenia i studenckich – dr inż. Michał Burek
• Kanclerz – mgr Waldemar Bieniek
• Prodziekan ds. studentów – dr inż. Janusz Ćwiklak

Prezydium KUM-u na ręce Prorektora ds. kształcenia i studenckich dr. inż. Michała Burka wręczyło odznakę KUM-u dla Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. hab. Jana Rajchela.
Prorektor ds. kształcenia i studenckich – dr inż. Michał Burek po krótce przytoczył strukturę uczelni, nawiązał on do projektu wymian studenckich wyrażając przy tym swą aprobatę. Uświadomił wszystkim zebranym, że należy ujednolicić szkolenie wojskowe, polepszyć znajomość korpusów.
Po oficjalnym spotkaniu z władzami uczelni, przez kolejne dwa dni delegaci pracowali nad polepszeniem promocji Komisji Uczelni Mundurowych, aby wszyscy studenci, w szczególności z uczelni wchodzących w jej skład mieli świadomość istnienia takiego organu. Odbyły się burzliwe rozmowy nad pomysłem, aby w sposób szczególny obchodzić rocznice 250-lecia szkolnictwa wojskowego. Więcej szczegółów, co do tych obchodów będą się ukazywać już wkrótce na fanpage. W czasie wolnym członkowie KUM-u mieli możliwość zwiedzania Muzeum Sił Powietrznych oraz symulatorów specjalistycznych.