XX Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Łodzi

W dniach 8 – 11 stycznia 2015 r. podchorążowie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zorganizowali XX Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych, która jest komisją branżową Parlamentu Studentów RP.

Zaproszono delegacje z: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jubileuszowy Zjazd był zarazem Zjazdem Sprawozdawczo – Wyborczym.

Obrady zapoczątkowano uroczystym spotkaniem w dniu 9 stycznia 2015 r. z Władzami Uniwersytetu Medycznego oraz Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Swoją obecnością delegatów zaszczycili:
• Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Paweł Górski;
• Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski;
• Prodziekan ds. Kształcenia Wojskowego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego – Dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Dudkiewicz;
• Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego płk lek Zbigniew Aszkielaniec;
• Zastępca Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego ppłk Tomasz Stefański;
• oraz Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia płk Dariusz CHŁOPEK reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Lecha Majewskiego.

Organizatorzy Zjazdu pchor. Krzysztof Słoń i pchor. Aleksandra Łebek przywitali przybyłych gości oraz wszystkich delegatów z poszczególnych uczelni. Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Paweł Górski zaznaczył w swojej wypowiedzi, że cieszy go widok młodych osób w mundurach z różnych rodzajów sił zbrojnych, wyrażając swój podziw słowami: „Żyje Polska!”. Podkreślił wartość patriotyzmu w dzisiejszych czasach oraz to, jak ważne jest dbanie o nasz język ojczysty, aby nie zatracać się w neologizmach i slangu wytworzonym sztucznie na potrzeby komunikatorów internetowych. Dziekan Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Prof. zw. dr hab. Jurek Olszewski poprosił o minutę ciszy dla zmarłego ppor. Pawła Sikory, następnie dołączył się do słów Rektora UM. Prodziekan ds. Kształcenia Wojskowego dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Dudkiewicz apelował o szanowanie munduru oraz o właściwe reprezentowanie ogółu podchorążych, aby utrzymał się duch koleżeństwa, dzięki któremu zawsze możemy liczyć na wzajemne wsparcie. Przewodniczący KUM, pchor. Maciej ZOPPA, podziękował Władzom za możliwość zorganizowania Zjazdu na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wspomniał, że jest to już kolejny Zjazd w murach tej Uczelni. Na zakończenie oficjalnie otworzył XX. Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych.
Wszyscy delegaci uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, która odbyła się w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego. Po oficjalnym spotkaniu z Władzami Uczelni oraz po uroczystości, delegaci mieli możliwość zaznajomienia się z niektórymi pracowniami, laboratoriami oraz nowym szpitalem przy CD UM. Przez kolejne dwa dni delegaci pracowali nad polepszeniem promocji Komisji Uczelni Mundurowych, aby wszyscy studenci, w szczególności z uczelni wchodzących w jej skład, mieli świadomość istnienia takiego organu. Zjazd podjął także uchwałę w sprawie oficjalnego dołączenia do struktur Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Odbyły się burzliwe dyskusje nad wprowadzeniem zmian do Regulaminu Komisji Uczelni Mundurowych, a także spotkanie z byłymi działaczami KUM, którzy udzielili obecnym wielu cennych rad. Została podjęta decyzja w sprawie organizacji Pucharu Rektorów 2015.

Najważniejszym momentem Zjazdu były wybory Nowego Prezydium. Ustępujące Prezydium w składzie:
• Przewodniczący – pchor. Maciej ZOPPA
• Wiceprzewodniczący – pchor. Piotr BARTOSIŃSKI
• Sekretarz – pchor. Natalia SMOLARZ
podziękowało wszystkim za miłą i owocną współpracę.

Komisja Wyborcza przeprowadziła najpierw absolutorium dla zdającego Prezydium, a następnie wybory. Skład nowego Prezydium wygląda następująco:
• Przewodniczący – pchor. Natalia SMOLARZ (AMW);
• Wiceprzewodniczący – Arkadiusz SZKOP (WSOWL);
• Sekretarz – Dawid JUCHIMOWICZ (SGSP).

Po raz pierwszy w historii Komisji Uczelni Mundurowych funkcję Przewodniczącego objęła kobieta. Jest to przełomowy moment. Mamy nadzieję, że nowemu Prezydium przy wsparciu całej Komisji uda się zrealizować wyznaczone cele.