XXIV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

W weekend 21-24 kwietnia 2016 roku odbył się XXIV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Komisji Uczelni Mundurowych połączony z Sesją Roboczą Forum Uczelni Technicznych.

Był on szczególnie ważny, gdyż oprócz dyskusji na tematy bieżące odbyło się również podsumowanie kadencji Prezydium, która trwała od stycznia 2015 roku. Decyzją delegatów w skład nowego Prezydium weszli:

Przewodniczący: pchor. Kinga Heda (Wojskowa Akademia Techniczna)
Wiceprzewodniczący: pchor. Radosław Cypryś (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Sekretarz: pchor. Dawid Juchimowicz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

Nowemu Prezydium życzymy powodzenia w działalności na rzecz studentów.