XXVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

W dniach 12-15.10.2017 r. odbył się XXVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych. Gospodarzem tego przedsięwzięcia był Samorząd Studencki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Uczestnikami zjazdu byli przedstawiciele następujących uczelni zrzeszonych w ramach Komisji Uczelni Mundurowych (KUM):
– Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (gospodarz),
– Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
– Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
– Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
– Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,
– Wydział Wojskowo-Lekarski z Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Ponadto na zjeździe pojawili się przedstawiciele Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w osobie Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP Tomasza Tokarskiego oraz Pełnomocnika ds. kształcenia zawodowego w Parlamencie Studentów RP Damiana Wietraka. Niestety na zjeździe zabrakło reprezentantów z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z różnych przyczyn, aczkolwiek uczestnicy zjazdu wspólnie wyrazili nadzieję, że następne spotkanie Komisji Studentów Mundurowych odbędzie się już w pełnym składzie.

Pierwszy dzień zjazdu (czwartek, 12.10.2017) został poświęcony na zakwaterowanie w hotelu oraz aklimatyzację na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Gospodarze zjazdu zapoznali nas ze sprzętem strażackim używanym podczas akcji ratowniczych, a także odpowiadali na pytania dotyczące toku studiów oraz wymagającej, odpowiedzialnej służby strażackiej. Uczestnicy pokazu mieli także możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć przy wozach strażackich i sprzęcie ratowniczym.
Po kolacji odbył się panel otwierający, podczas którego członkowie Samorządu Studenckiego SGSP zapoznali nas wstępnie z zasadami obowiązującymi na terenie obiektu szkoły. Następnie uczestnicy zjazdu udali się do pobliskiego pubu na wieczorną integrację, podczas której studenci z różnych uczelni mogli poznać się nawzajem oraz wymienić doświadczeniami ze swoich studiów.

Drugi dzień zjazdu (piątek, 13.10.2017) obfitował w wiele interesujących spotkań i atrakcji. Po śniadaniu uczestnicy zjazdu udali się do SGSP, aby wziąć udział w uroczystym spotkaniu z władzami uczelni, które reprezentowali Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik. Pan Prorektor przedstawił uczestnikom szczegółowy harmonogram przedsięwzięć na kolejne dni oraz otrzymał pamiątkową statuetkę, jako dowód wdzięczności od Komisji za podjęcie się zorganizowania zjazdu. Po uroczystym otwarciu odbyło się również krótkie spotkanie z Mileną Wilską, doradcą Placówki Santander Universidades, która przedstawiła przedstawicielom naszych uczelni ofertę Programu Santander Universidades oraz zachęciła do podjęcia współpracy w przyszłości.
Nie lada atrakcją dla uczestników było pokonanie tzw. „komory dymowej” – jest to komora przeznaczona do prowadzenia ćwiczeń dla strażaków w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu ochronnym. W dużym uproszczeniu jest to tor przeszkód, pełen wąskich korytarzy i ukrytych przejść, który trzeba pokonać w zupełnej ciemności. Mimo niejednej kropli potu na twarzy wychodzących z komory, wszystkim udało się ukończyć wyzwanie z uśmiechami na twarzy 🙂

Po południu odbyły się warsztaty dla uczestników zjazdu, które poprowadził członek zespołu trenerów STER Maciej Dukata. Warsztaty dotyczyły „wywierania wpływu – manipulacji”, podczas których mogliśmy uświadomićs obie, jak często poprzez chwyty reklamowe ludzie dają się zmanipulować, jak wywiera się na nas presję oraz w jaki sposób się przed tym bronić. Mimo pory „poobiadowej”, prowadzący warsztaty zdecydowanie nie pozwolił na senną atmosferę i wydobył z uczestników maksimum energii do działania.
Wieczorem uczestnicy udali się na kolejną integrację w klubie Lucid, gdzie mieli możliwość odpocząć po całym dniu atrakcji i porozmawiać ze sobą o wrażeniach z odbytego szkolenia.

Trzeci dzień zjazdu (sobota, 14.10.2017) był w opinii uczestników najefektywniejszym elementem zjazdu. O poranku udali się oni na teren poligonu SGSP w Zamczysku, gdzie zostali zapoznani z infrastrukturą ośrodka oraz obiektami, na których co roku odbywa się „unitarka”. Następnie doszło do kilkugodzinnych obrad, podczas których przedstawiciele różnych uczelni dyskutowali na temat projektów i przedsięwzięć organizowanych przez Komisję Uczelni Mundurowych. Dyskusje dotyczyły między innymi organizacji Pucharu Rektorów oraz Ogólnopolskiego Balu Uczelni Mundurowych w roku 2018, w związku z czym doszło do ustaleń wstępnych terminów oraz lokalizacji. Ponadto padły propozycje zorganizowania wspólnego obozu letniego dla przyszłych studentów szkół mundurowych jako okazji do integracji uczelni zrzeszonych w ramach KUM, a także ustalenia dotyczące składek finansowych, promocji KUM w środowisku uczelnianym czy też zmiany loga wraz z identyfikacją wizualną. Przełomowym wydarzeniem było włączenie Samorządu Akademii Sztuki Wojennej w poczet Samorządów stanowiących Komisję.
Gospodarze, którzy zdążyli nas już przyzwyczaić do intensywnego udziału we wszelakich atrakcjach zorganizowanych na ten weekend, zaprosili nas do udziału w zawodach strażackich. Specjalnie dla uczestników zjazdu, przygotowano kilka konkurencji, podczas których 2-osobowe składy rywalizowały np. w przenoszeniu jaj sprzętem strażackim, przenoszeniu ciężarów w ubraniu ochronnym lub „sprawdzeniu celności” podczas używania węży strażackich. Nie zabrakło ostrej, sportowej rywalizacji oraz oczywiście nagród dla najlepszych – kilkusekundowych pochwał wzrokowych 😉
Po dniu pełnym wrażeń, wszyscy uczestnicy mieli okazję zakończyć dzień wspólną integracją przy ognisku oraz podsumować cały zjazd, a także wymienić się opiniami i wrażeniami na jego temat.

Ostatni dzień zjazdu (niedziela, 15.10.2017) przeznaczony został na wykwaterowanie oraz pożegnanie uczestników zjazdu. W ten weekend część członków miało uczestniczyć w takim zjeździe po raz pierwszy, dzięki czemu wielu z nas miało okazję do zawarcia nowych znajomości oraz wymiany doświadczeń. To właśnie wzorowa organizacja zjazdu przez Samorząd Studencki SGSP, intensywne obrady i szkolenia oraz podjęte decyzje dotyczące działalności KUM złożyły się na efektywne przedsięwzięcie, jaki niewątpliwie był XXVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych.

Nie możemy już się doczekać następnego 🙂 Do zobaczenia!