VII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

Ze względu na brak dokładnych danych szacujemy, iż był to prawdopodobnie VII Zjazd KUM. Niniejsza wzmianka o Komisji (wówczas jeszcze Porozumienia Uczelni Mundurowych) pochodzi z Głosu Akademickiego, pisma pracowników i studentów WAT, Nr 11-12, listopad-grudzień 2009: