Zjazdy Komisji

Zjazd jest najwyższym organem Komisji Uczelni Mundurowych, obradującym podczas sesji Zjazdu – zwyczajnych i nadzwyczajnych. Sesje zwyczajne zwoływane są przynajmniej trzy razy w roku przez Przewodniczącego, w tym jedna sesja sprawozdawczo- wyborcza.

W praktyce „sesje Zjazdu” nazywane są Zjazdami, stąd często możecie natknąć się w internecie na relacje lub zdjęcia „ze Zjazdu Komisji”.

Do tej pory odbyło się 37 Zjazdów Komisji Uczelni Mundurowych. Możecie o nich przeczytać poniżej:

2008)

III Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Gdyni

2009)

IV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych

V Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych

VI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych

VII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

2010)

VIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Szczytnie (zdjęcia)

IX Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych we Wrocławiu – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

2011)

X Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Gdyni

XI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

XII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

2012)

XIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Łodzi

XIV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych

XV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Gdyni

2013)

XVI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

XVII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych we Wrocławiu – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

2014)

XVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Dęblinie

XIX Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Szczytnie

2015)

XX Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Łodzi – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

XXI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie (zdjęcia)

XXII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

2016)

XXIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Szczytnie

XXIV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

XXV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych we Wrocławiu

2017)

XXVI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Dęblinie – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

XXVII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

XXVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

2018)

XXIX Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

XXX Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Łodzi

XXXI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

XXXII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Gdyni

2019)

XXXIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych we Wrocławiu – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

XXXIV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Dęblinie

XXXV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

2020)

XXXVI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

XXXVII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Gdyni