Katarzyna Sulikowska

Jestem studentką III roku na kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania o Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Moją pasją jest modeling, którym zajmuję się w każdej wolnej chwili. Codziennie stawiam przed sobą […]

kpr. pchor. Sylwia Kuropatwińska

Jestem studentką II roku studiów wojskowych na kierunku Logistyka. Jednak w strukturach samorządowych działam już od 4 lat – zaczęłam będąc jeszcze na studiach cywilnych. Pełniłam m.in. funkcję Przewodniczącej Wydziałowej […]

post. Łukasz Sikorski

Jestem studentem 2 roku I stopnia na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Obecnie piastuję stanowiska: I zastępcy przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego WSPol. W KUM zależy […]

kpr. pchor. Mateusz Szymański

Jestem studentem IV roku na kierunku Chemia, Ochrona przed skażeniami na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Od kilku lat działam w Samorządzie Studenckim WAT, zasiadam w Senacie […]

st. kpr. pchor. Robert Żurawski

Jestem podchorążym IV roku Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Moją pasją są góry, w których spędzam każdą wolną chwilę. Dodatkowo interesuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem […]