XI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

XI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych został zorganizowany przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Samorządu Studentów Wojskowej Akademii Technicznej na obiektach SGSP i WAT w Warszawie.

Na otwarciu XI Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych, w dniu 27 maja 2011 r. obecni byli przedstawiciele Rektorów warszawskich uczelni wyższych zrzeszonych w Komisji.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący KUM st. kpr. pchor. Łukasz Gliński, po czym nastąpiło powitanie gości i delegatów. W związku z obecnością przedstawicieli środowisk niemundurowych kolejni członkowie Komisji przedstawili aspekty oraz specyfikę pełnionej służby w uczelniach.