Jestem studentem 2 roku I stopnia na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Obecnie piastuję stanowiska: I zastępcy przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego WSPol.

W KUM zależy mi na zwiększeniu integracji pomiędzy uczelniami wojskowymi i uczelniami służb państwowych poprzez realizację wspólnych projektów, co pozwoliłoby na wymianę wspólnych doświadczeń – które w konsekwencji – mogą wpłynąć na dalszą poprawę jakości kształcenia podchorążych uczelni zrzeszonych