Jestem studentką II roku studiów wojskowych na kierunku Logistyka. Jednak w strukturach samorządowych działam już od 4 lat – zaczęłam będąc jeszcze na studiach cywilnych. Pełniłam m.in. funkcję Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu, czy Z-cy Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi, przez co wolontariat w Samorządzie daje mi dużą satysfakcję.

W komisji zależy mi na polepszeniu życia codziennego podchorążych, wymianie dobrych praktyk pomiędzy Uczelniami zrzeszonymi, ale także przekazywanie podchorążym wiedzy, która przyczyni się do tego, że będą Oficerami, Pracownikami Służb Państwowych godnymi podziwu.