XII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

W dniach 3-6 listopada 2011 roku w Akademii Obrony Narodowej odbył się XII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych zorganizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Akademii Obrony Narodowej.

Zgodnie z programem Zjazdu, delegaci Komisji Uczelni Mundurowych zostali zapoznani z historią oraz ofertą edukacyjną AON. Uczestniczyli również w spotkaniu z Rektorem-Komendantem AON, gen. dyw. dr inż. Romualdem Ratajczakiem, podczas którego poruszyli najistotniejsze zagadnienia dla kształcenia przyszłych oficerów i studentów cywilnych uczelni mundurowych, m.in. nowelizację Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, perspektywy funkcjonowania szkolnictwa wojskowego. Następnie uczestnicy spotkania zostali zapoznani z działalnością Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych.

W trakcie paneli dyskusyjnych omówione zostały zmiany w uczelniach jakie pociąga za sobą Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, aktualne problemy i perspektywy rozwoju szkolnictwa wojskowego w aspekcie zapowiadanej konsolidacji uczelni wojskowych oraz koncepcje organizacji zasadniczych projektów Komisji Uczelni Mundurowych, a przede wszystkim kolejnej edycji Zawodów Sportowych Uczelni Mundurowych o Puchar Rektorów.

Drugiego dnia Zjazdu delegaci zdecydowali o podpisaniu porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz przegłosowano możliwość czynnego prawa wyborczego w postaci jednego głosu dla WSPol oraz AON. Przegłosowano również miejsce kolejnego Zjazdu, który odbędzie się w Wyższej Szkole Oficerskiej w Dęblinie.
Ostatnim punktem było przegłosowanie absolutorium dla kończącego kadencję oraz wybór nowego Prezydium KUM. Prezydium w składzie: przewodniczący st. kpr. pchor. Łukasz Gliński (Wojskowa Akademia Techniczna), wiceprzewodniczący sierż. pchor. Emil Sarbian (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych) oraz sekretarz st. mat pchor. Piotr Bidziński (Akademia Marynarki Wojennej) sprawozdało się z kadencji 2010/11, po czym Zjazd udzielił każdemu z wymienionych absolutorium. Po formalnym zakończeniu kadencji odbyły się wybory nowego Prezydium.

I tak nowym Przewodniczącym KUM został wybrany st. mat pchor. Piotr Bidziński (AMW), wiceprzewodniczącym kpr. pchor. Piotr Jakubowski (WAT), natomiast sekretarzem sekc. pchor. Tomasz Nosal (SGSP).