XVII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych we Wrocławiu

Zjazd został zorganizowany przez Radę Samorządu Studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych.

W związku z XVII Zjazdem Komisji Uczelni Mundurowych, w dniu 5 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste spotkanie z władzami uczelni WSOWL, na które przybyli Pułkownik dr Piotr PERTEK – Prorektor ds. Wojskowych oraz dr hab. inż. Janusz SZELKA – Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. studenckich. Po oficjalnym powitaniu, głos zabrali zaproszeni goście.

Następnie otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący KUM sierż. pchor. Mateusz Stępkowski. W czasie obrad poruszanych zostało wiele ważnych tematów m. in. Ogólnopolski Bal Podchorążego 2014 czy Puchar Rektorów, jak również wprowadzenie wymian studenckich wśród podchorążych. Poprawiony został Regulamin KUM oraz Regulamin Przyznawania Odznak KUM.

Na koniec zjazdu odbyły się wybory nowego Zarządu KUM. Nowy skład Prezydium prezentuje się następująco:
A) Przewodniczący – str. pchor. Maciej ZOPPA z SGSP
B) Wiceprzewodniczący – sierż. pchor. Piotr BARTOSIŃSKI z WSOWL
C) Sekretarz – st. mat pchor. Natalia SMOLARZ z AMW

Po zakończonym zjeździe delegacja udała się na Bal Podchorążego, zorganizowanym na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Za wspaniałą zabawę dziękujemy głównym organizatorom czyli Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 😉
Kolejny Zjazd już w marcu w Dęblinie!