XXXI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie

W dniu 23 czerwca 2018 r. odbyła się sesja nadzwyczajna w ramach XXXI Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych w Warszawie.

W sesji brali udział przedstawiciele następujących uczelni:

– Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

– Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

– Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,

– Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,

– Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,

– Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podczas panelu roboczego poruszono przede wszystkim działalność bieżącą Prezydium oraz dwa najbliższe projekty Komisji – mianowicie obóz SUMMER KUMp i Galę wyróżnień środowiska uczelni mundurowych. Ponadto przeprowadzono wybory na funkcje:

  • V-ce Przewodniczącego ds. uczelni wojskowych,
  • członka Prezydium.

Wyniki wyborów oraz przebieg całego panelu znajdziecie w protokole znajdującym się w zakładce „Dokumenty”. Dodatkowo na Zjeździe podjęto uchwałę ws. gospodarza XXXII Zjazdu Komisji, który odbędzie się już w październiku br.