W dniach 17-20 października 2019 r. odbył się XXXV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Delegaci z wszystkich wyższych uczelni mundurowych w Polsce spotkali się w Warszawie w celu omówienia bieżących spraw, przedstawienia sytuacji i postępów związanych ze wdrażaniem Ustawy 2.0 na każdej uczelni przez przewodniczących samorządów studenckich oraz ustalenia strategii Komisji na najbliższy czas.

W spotkaniu uczestniczył Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Pan st. kpt. dr hab. inż Paweł Gromek, prof. uczelni –
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Szkoły Głównej Słuzby Pożarniczej oraz Dominik Leżański – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy Zjazdu mieli również możliwość przekonania się na czym polega służba w Państwowej Straży Pożarnej oraz z jakimi wyzwaniami spotykają się każdego dnia strażacy zwiedzając Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą SGSP. Nie zabrakło także czasu na szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez Sekcję Ratownictwa Medycznego SGSP, szkolenie z autoprezentatcji z wykorzystaniem studio TV przeprowadzone przez mgr. inż. Dominika Duralskiego, a także szkolenie z ochrony kontrwywiadowczej, które poprowadził płk rez. Andrzej Sąsiadek.

Organizatorem XXXV Zjazdu KUM w SGSP był Samorząd Studencki SGSP.