W dniach 16 – 19 stycznia 2020 r. odbył się ostatni Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych kadencji 2019.

Delegaci z siedmiu Uczelni mundurowych z całej Polski brali udział w zorganizowanych szkoleniach: w studiu VR, z zakresu savoir-vivre oraz zajęciach na strzelnicy, gdzie rywalizowali między sobą w strzelaniu dynamicznym. Spotkali się również z Rektorem-Komendantem WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem, prof. WAT oraz z Panią Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzeną Tykarską, prof WAT. Przeprowadziliśmy też dyskusję na temat spraw bieżących z życia studentów mundurowych na poszczególnych uczelniach.

Obowiązkowym punktem Zjazdu była sesja sprawozdawcza ustępującego Przewodniczącego: plut. pchor. Mateusza Piechowskiego który wraz z całym Prezydium w składzie:

  • Zastępca Przewodniczącego ds. uczelni wojskowych – st. kpr. pchor. Łukasz Makaryk,
  • Zastępca Przewodniczącego ds. uczelni służb państwowych – Damian Gładek,
  • Sekretarz – plut. pchor. Paweł Popławski,
  • Członek Prezydium – st. szer. pchor. Robert Żurawski

Ustępujące Prezydium otrzymało absolutorium. Następnie miała miejsce sesja wyborcza, podczas której wybrano nowego Przewodniczącego. Został student Wojskowej Akademii Technicznej – st. kpr. pchor. Łukasz Makaryk.
W skład pięcioosobowego Prezydium weszli również:

  • st. szer. pchor. Robert Żurawski – Wojskowa Akademia Techniczna – Zastępca Przewodniczącego ds. uczelni wojskowych
  • mł. ogn. pchor. Maciej Michalik – Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Zastępca Przewodniczącego ds. uczelni służb państwowych
  • Mikołaj Czajkowski – Akademia Sztuki Wojennej – Sekretarz
  • st. sekc. pchor. Kamil Morawiec – Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Członek Prezydium

Życzymy samych sukcesów!

Organizatorem i gospodarzem tego Zjazdu był Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej.