W dniach 6-7 marca 2020 r. odbył się XXXVII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Gdyni. 

W trakcie tego krótkiego Zjazdu odbyła się sesja nadzwyczajna, w której uczestniczyli przewodniczący samorządów zrzeszonych w Komisji a także Prezydium Komisji.
Omówione zostały sprawy bieżące, przedsięwzięcia poszczególnych samorządów studenckich, ich najbliższe realizowane projekty a także plan i strategia działań Komisji na tegoroczną kadencję.

Odbyliśmy również szkolenie z budowania zespołu, które niewątpliwie przyniesie owoce w naszej codziennej działalności samorządowej.

Organizatorem Zjazdu było Prezydium Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.